DASAR WEB

 

Laman web ini adalah hak milik dan dikelolakan oleh Pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi (Pejabat).

  • Semua bahan yang terkandung di dalam portal ini, termasuk ke semua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga perisian komputer ataupun mana-mana isi kandung yang tertera di laman web ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh Pejabat, kecuali yang telah dinyatakan.
  • Tiada bahagian di dalam laman web ini yang boleh dibuat salinan, disimpan atau digunakan di dalam mana-mana laman web lain atau digunakan didalam mana-mana jenis sistem elektronik pemuat turun data umum atau peribadi atau apa jua perkhidmatan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari Pejabat.
  • Isi kandungan laman web ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna laman web ini dengan maklumat am dan bukan sebagai pengganti bagi nasihat undang-undang dan pelaburan.
  • Isi kandungan laman web ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan laman web ini.
  • Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di laman web ini dan Pejabat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di laman web ini.
  • Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam laman web ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di Pejabat.
  • Tiada bahagian di dalam laman web ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana portal tanpa mendapat kebenaran bertulis dari Pejabat.
  • Mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini bukanlah dibawah penjagaan Pejabat.
  • Pejabat tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada laman web tersebut.